Om oss

Klima Øst AS

Din ventilasjonsentreprenør i Østfold og Akershus.

Klima Øst AS driver med ventilasjon og klima. Firmaet ble etablert i januar 2008, og består av 3 ansatte. Vi er en ventilasjonsentreprenør, og kan tilby offentlige bygg, forretningsbygg og industri komplett prosjektering, levering og montering av kjøle- og luftbehandlingsanlegg. Geografisk virksomhetsområde er i hovedsak Østfold og Akershus.

ET GODT INNEKLIMA

Sammenhengen mellom inneklima og helsekonsekvenser er ikke ukjent, men det er fortsatt mange som undervurderer hvor viktig det faktisk er å investere i et godt inneklima. Et godt inneklima med god komfort er med på å opprettholde god helse og trivsel. Er inneklimaet dårlig kan dette bidra til dårligere livskvalitet.

Våre ansatte

Rolv Ø. Henriksen

Prosjektleder

Jon F. Løkkebakken

Prosjektleder

Har du behov for våre tjenester?

Vi i Klima Øst AS tilbyr komplett prosjektering, levering og montering av kjøle- og luftbehandlingsanlegg for offentlige bygg, forretningsbygg og industri.