Velkommen til

Klima Øst AS

Din ventilasjonsentreprenør i Østfold og Akershus.

Klima Øst tilbyr komplett prosjektering, levering og montering av kjøle- og luftbehandlingsanlegg for offentlige bygg, forretningsbygg og industri.

Helse

Et godt inneklima bidrar til god helse.

Trivsel

Et godt inneklima skaper trivsel på arbeidsplassen.

Ytelse

Et godt inneklima bidrar til økt yteevne og produktivitet.

Hva vi kan tilby

Sammenhengen mellom inneklima og helsekonsekvenser er ikke ukjent, men det er fortsatt mange som undervurderer hvor viktig det faktisk er å investere i et godt inneklima. Et godt inneklima med god komfort er med på å opprettholde god helse og trivsel. Er inneklimaet dårlig kan dette bidra til dårligere livskvalitet.

Har du behov for våre tjenester?

Vi i Klima Øst AS tilbyr komplett prosjektering, levering og montering av kjøle- og luftbehandlingsanlegg for offentlige bygg, forretningsbygg og industri.